Quantcast

Kỷ yếu PTTH

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH HẢI DƯƠNG
16/07/2009 16:50 , 0 Phản hồi

ĐÀI PHÁT THANH  TRUYỀN HÌNH HẢI DƯƠNG  : Xem chi tiết

Ngày thành lập : 07-09-1962

-         Trụ sở : Đường Chương Dương, TP. Hải Dương, T. Hải Dương

-         Điện thoại : 0320.3848182 - 3852306

-         Fax : 0320.850007

 

Giám đốc: Nguyễn Thanh Cải  

ĐTCQ : 0320.3853778                         

ĐTDĐ : 0913255398                

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Minh Quang                            Phó Giám đốc: Phạm Tiến Bình

ĐTCQ : 0320.3852716                                                    ĐTCQ : 0320.3848176

ĐTDĐ : 0913356402                                                        ĐTDĐ : 0904341998

 TỈNH HẢI DƯƠNG 

-         Diện tích: 1.661 Km2

-         Dân số: 1.700.000 người

-         Đơn vị hành chính: 1 thành phố và 11 huyện

-         Thị xã và thành phố: Thành phố Hải Dương

-         Huyện: Chí Linh, Nam Sách, Kính Tôn, Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Miên, Bình Giàng.

 CÁC THÔNG TIN 

-         Diện phủ sóng truyền hình: 95% dân số

-         Số lượng máy phát hình: 1

    Nhãn hiệu máy:                NEC

                    Kênh sóng:                       7   

                    Công suất:                       1 Kw

                    Năm sử dụng:                 1994  

-         Kênh sóng theo quy hoạch: 26

-         Độ cao cột Anten: 73 m

  Loại cột: Tự đứng

-         Số ngày phát CTĐP/tuần: 7

-         Số giờ phát sóng/ngày (kể cả song THVN ): 5 giờ

-         Số lượng trạm phát lại truyền hình: 2

      Trong đó: Số trạm do CTMT đầu tư: 1

                     Số trạm do địa phương đầu tư: 1

-         Tổng số nhân lực trong đài: 57 biên chế và 8 hợp đồng

      Trong đó: Biên tập: 28 BC |+ 2 HĐ; Kỹ thuật: 15 BC + 1 HĐ

                       Quản lý: 14 BC + 5 HĐ

     -  Đài đã có phát chương trình tiếng dân tộc, thứ tiếng:

      Thời lượng phát: phát vào các ngày trong tuần

-         Đài đã quản lý theo ngành dọc năm:

Tagged as
Không có tags cho bài viết này