Quantcast

Kỷ yếu PTTH

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH LẠNG SƠN
17/07/2009 10:06 , 0 Phản hồi

ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH LẠNG SƠN... Xem chi tiết

-         Ngày thành lập : 21-4-1979

-         Trụ sở : Số 9 đường Hoàng Văn Thụ, P. Chi Lăng, TX.  Lạng Sơn, TP. Lạng Sơn

-         Điện thoại : 025.3870205 - 025.3813532

-         Fax : 025.3812749

 

Giám đốc: Nông Văn Tăng                  

ĐTCQ : 025.3812686                           

ĐTDĐ : 0972366888                            

 

Phó Giám đốc: Vũ Kiều Oanh                               Phó Giám đốc: Vũ Ngọc Bích

ĐTCQ : 025.3812646                                             ĐTCQ : 025.3812595

ĐTDĐ : 0912708386                                              ĐTDĐ : 0912293188

 TỈNH LẠNG SƠN 

-         Diện tích: 8187,25  Km2

-         Dân số: 704.643 người

-         Đơn vị hành chính: 1 thành phố và 10 huyện

-         Thị xã và thành phố: Thành phố Lạng Sơn

-         Huyện: Văn Quang , Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định, Văn lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập

 CÁC THÔNG TIN 

-         Diện phủ sóng truyền hình: 50% dân số

-         Số lượng máy phát hình: 3

    Nhãn hiệu máy:                Thomson      Thomson         VTC           

                    Kênh sóng:                     500 W          500 W          300 W

                    Công suất:                      9 VHF            12 VHF      7 VHF

-         Kênh sóng theo quy hoạch: 10

-         Độ cao cột Anten: 95 m

  Loại cột: Tự đứng

-         Số ngày phát CTĐP/tuần: 6

-         Số giờ phát sóng/ngày (kể cả song THVN ): 30 giờ

-         Số lượng trạm phát lại truyền hình: 51

      Trong đó: Số trạm do CTMT đầu tư: 15

                     Số trạm do địa phương đầu tư: 36

-         Tổng số nhân lực trong đài: 69

      Trong đó: Biên tập: 28; Kỹ thuật: 27

                       Quản lý: 14

     -  Đài đã có phát chương trình tiếng dân tộc, thứ tiếng: Mông và Dao

      Thời lượng phát: phát vào các ngày trong tuần

-         Đài đã quản lý theo ngành dọc năm:

Tagged as
Không có tags cho bài viết này