Quantcast

Kỷ yếu PTTH

ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THANH HÓA
17/07/2009 13:11 , 0 Phản hồi

 

ĐÀI PHÁT THANH  TRUYỀN HÌNH THANH HÓA...           xem chi tiết

-         Ngày thành lập : 26-09-1956 

-         Trụ sở : Số 8 đường Hạc Thành, P. Tân Sơn,TP. Thanh Hóa 

-         Điện thoại : 037.3852327 

-         Fax : 037.3857159

 

Giám đốc : Cao Cường Đệ                                                 Phó Giám đốc : Nguyễn Hồng Sơn 

ĐTCQ : 037.3853074                                                           ĐTCQ : 037.3853073

ĐTDĐ : 0913055675                                                            ĐTDĐ : 0912384836

 

Phó Giám đốc : Nguyễn Huy Hoàng                                  Phó Giám đốc : Nguyễn Thị Liên 

ĐTCQ : 037.3852910                                                            ĐTCQ : 037.3853743

ĐTDĐ : 0913306947                                                             ĐTDĐ : 0912134984

  TỈNH THANH HÓA 

-         Diện tích: 11.168 Km2

-         Dân số: 3.564.000 người

-         Đơn vị hành chính: 2 thị xã  + 1 thành phố và 24 huyện

-         Thị xã và thành phố: Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thành phố Thanh Hóa

-         Huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Lang Chánh, Ngọc Lù, Như Xuân, Như Thanh, Thương Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thạnh Thành, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Nông Cống, Tĩnh Gia, Quãng Xương, Hoằng Hóa, Đông Sơn.    

 CÁC THÔNG TIN 

-         Diện phủ sóng truyền hình: 63% dân số

-         Số lượng máy phát hình: 5 

    Nhãn hiệu máy:    Thomson      Thomcast    Thomcast       Harris      BDC             

                    Kênh sóng:            9 VHF        24 UHF        7 VHF       9 VHF      6 VHF

                    Công suất:             1 Kw             5Kw          5 Kw       10 Kw       100 W

-         Kênh sóng theo quy hoạch: 9

-         Độ cao cột Anten: 115  m

  Loại cột: Tự đứng

-         Số ngày phát CTĐP/tuần: 7

-         Số giờ phát sóng/ngày (kể cả sóng THVN ): 18giờ

-         Số lượng trạm phát lại truyền hình: 38

      Trong đó: Số trạm do CTMT đầu tư: 14

                        Số trạm do địa phương đầu tư : 24

-         Tổng số nhân lực trong đài: 88 biên chế và 12 hợp đồng  

      Trong đó: Biên tập: 42 BC + 4 HĐ; Kỹ thuật: 24 BC + 4 HĐ   

                       Quản lý: 22 BC + 4 HĐ 

     -  Đài đã có phát chương trình tiếng dân tộc, thứ tiếng:

      Thời lượng phát: phát vào các ngày trong tuần

-         Đài đã quản lý theo ngành dọc năm: 

Tagged as
Không có tags cho bài viết này